Breginjski kot

Breginjski kot je dolina reke Nadiže med Starim selom in Breginjem na skrajnem zahodnem robu Slovenije.

Breginjski kot je sestavni del kulturnega prostora Beneške Slovenije. Najpomembnejše izročilo območja so etnološki spomeniki, še posebej ostanki izjemne prostorske in stavbne dediščine, ki jo je žal v veliki meri uničil potres v letu 1976.

Del tega izročila, izjemnega sožitja med človekom in naravo, je ohranjen v Breginjskem muzeju. Priljubljen cilj obiskovalcev sta tudi Napoleonov most čez Nadižo in črna kuhinja v Robidišču, najzahodnejšem slovenskem naselju.

Ključni biser območja je reka Nadiža, poleti prijetno topla in po prepričanju mnogih obiskovalcev zdravilna reka.

Z ukinitvijo meje z Italijo se tudi obiskovalcem Breginjskega kota odpirajo možnosti izletov v zanimivo sosednjo Beneško Slovenijo.

Breginjski muzej
Breginj 103
SI – 5223 Breginj
T: 05 384 98 03

Črna kuhinja - hiša na Robidišču
Robidišče 10
SI - 5223 Breginj
T: 05 384 98 22

Zasebna zbirka Mazora
Breginj 81
SI – 5223 Breginj
T: 05 384 98 80

Muzejska zbirka Stol 1915-1917
Breginj 5
SI - 5223 Breginj
T: 05 384 97 87