Trebuša

Celotno območje Trebuše je območje zaselkov in osamljenih kmetij, razsejanih po prvinskem, marsikje povsem neobljudenem svetu

Celotno območje Trebuše je območje zaselkov in osamljenih kmetij, razsejanih po prvinskem, marsikje povsem neobljudenem svetu. Zanimiva epizoda je bilo steklarstvo – obilica lesa in kremenčevega peska je omogočila razvoj glažut, ki so se rodile in zamrle v 18. stoletju.

Kulturna dediščina:
Zanimivo je predvsem etnološko izročilo in stavbna dediščina.

Trebuša je en sam velik naravni park namenjen raziskovanju. Je dežela gozdov, grap in sotesk tolmunov in slapov. Posebnost doline je žvepleni izvir, ki ga najdemo tik ob Trebuščici.

LTO Sotočje
Petra Skalarja 4
SI-5220 Tolmin
T: 05 380 04 80
F: 05 380 04 83
E: info@lto-sotocje.si