Koledar dogodkov

Dogodek: Mestno drevje v Tolminu - javni delavnici sooblikovanja smernic za ravnanje z mestno drevnino

Datum: 13.10.2017 - 26.10.2017
Ura: 17:00

Kraj: Tolmin

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Spoštovani,

v želji po ustrezni skrbi za mestne zelene površine in mestno drevje ter v odgovor na pretekle polemike o vrednosti in ustreznosti mestnega drevja Občina Tolmin v oktobru pripravlja dve delavnici za javnost. Na prvo vas v Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin vabimo v petek, 13. oktobra, in na drugo v četrtek, 26. oktobra; obe se bosta začeli ob 17. uri.

Namen delavnic je prebivalcem in uporabnikom mestnih zelenih površin predstaviti stanje in dogajanje na področju mestne drevnine v preteklih 17 letih ter pridobiti mnenje javnosti. Zaključki delavnic, ki ju bo vodila krajinska arhitektka Bojana Čibej, bodo upoštevani pri oblikovanju ustreznih smernic ravnanja z mestno drevnino v prihodnosti.

1. delavnica - petek, 13. oktobra, ob 17.00 v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin

Prva delavnica bo predvsem izobraževalne narave. Udeleženci bodo na primeru dveh popisov mestne drevnine spoznali stanje, trende, probleme in prednosti drevja v Tolminu ter pomen mestne drevnine s primeri upravljanja iz tujine, pa tudi predlagane smernice za ravnanje z drevnino. V drugem delu bodo lahko sodelovali v diskusiji, za konec pa v anketi izrazili svoj pogled na mestno drevje v Tolminu. Anketa bo za izpolnjevanje na voljo tudi v avli Občine Tolmin (pritličje), in sicer od 16. do 20. oktobra med uradnimi urami (8.00-14.00).

2. delavnica - četrtek, 26. oktobra, ob 17.00 v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin

Udeležencem bomo predstavili rezultate ankete in s pomočjo mnenja udeležencev obeh delavnic skušali oblikovati predloge kriterijev za ravnanje z mestno drevnino, ki bodo upoštevani pri oblikovanju smernic. V drugem bodo udeležnci v skupinah grafično in pisno podali konkretne predloge novih ozelenitev v Tolminu in saditev drevja na nekaterih ulicah in parkiriščih.

Lepo vabljeni!

Občina Tolmin

Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

< Ogled celotnega koledarja dogodkov