Koledar dogodkov

Dogodek: Predstavitvi knjig: ZADNJA TUJA VOJAŠKA OKUPACIJA SLOVENSKEGA OZEMLJA Oris zavezniške vojaške uprave v Slovenskem Primorju in ODRED JUGOSLOVANSKE ARMADE V CONI A JULIJSKE KRAJINE

Datum: 25.01.2018
Ura: 18:00

Kraj: Tolmin

Tolminski muzej

Vljudno vabljeni na predavanje s predstavitvijo knjig

Cvetko Vidmar
ZADNJA TUJA VOJAŠKA OKUPACIJA SLOVENSKEGA OZEMLJA
Oris zavezniške vojaške uprave v Slovenskem Primorju

Miloš Lozič
ODRED JUGOSLOVANSKE ARMADE V CONI A JULIJSKE KRAJINE

O vsebini knjig, ki lepo dopolnjujeta razstavo Tolminskega muzeja Posočje 1945-1947, bosta spregovorila avtorja Cvetko Vidmar in Miloš Lozič.

Tolminski muzej
25. 1. 2018 ob 18. uri


Vidmarjeva knjiga Zadnja tuja vojaška okupacija slovenskega ozemlja govori o upravi, ki sta jo po drugi svetovni vojni v Julijski krajini vzpostavili ameriška in angleška vojska. V delu sta na podlagi dostopnih pisnih in arhivskih virov podrobno predstavljeni organiziranost in delovanje zavezniškega upravnega sistema, od lokalne uprave, sodstva, policije, zdravstva in socialnega varstva do šolstva, kulture ter gospodarstva in financ. Za lažje razumevanje razmer, v katerih so se znašli Primorci v obdobju med 12. junijem 1945 in 15. septembrom 1947, je v prvem delu knjige podan še pregled zgodovinskega dogajanja na tem območju od italijanske okupacije dalje, posebej zanimivo pa je tudi poglavje, ki govori o vojaškem in mednarodnem političnem ozadju, ki je privedlo do vzpostavitve zavezniške vojaške uprave Julijske krajine.

Knjiga Odred jugoslovanske armade v coni A Julijske krajine pa predstavlja posebno vojaško enoto jugoslovanske vojske, ki je delovala znotraj območja, ki je bilo v letih 1945-1947 pod zavezniškim nadzorom. Kljub močnim pritiskom zavezniških sil se namreč Jugoslavija ni bila pripravljena odreči osvobojenemu ozemlju. Na mirovnih pogajanjih je dosegla, da sme v coni A do dokončne vzpostavitve meje ostati manjša enota jugoslovanske vojske, ki je štela okrog 2000 vojakov in je imela sedež v Opatjem selu na Krasu. Osrednji del knjige temelji na zapisanih spominih štirih vojakov, ki so služili v tej enoti in bili priča razburkanemu in napetemu dogajanju na Primorskem pred dokončno vzpostavitvijo slovenske zahodne meje.
 

Tolminski muzej

tel: 05 381 13 60
muzej@tol-muzej.si
www.tol-muzej.si
 

< Ogled celotnega koledarja dogodkov