Koledar dogodkov

Dogodek: Stržiškarski sejem

Datum: 12.08.2018

Kraj: Stržišče

Stržišče

Vabljeni na STRŽIŠKARSKI SEJEM!

Vsako prvo nedeljo po sv. Lovrencu (10. avgusta), po zaključenih najtežjih kmečkih opravilih, to je hribovski košnji, žetvi pšenice ter setvi repe in ajde, je bil namreč dan druženja, veselja in plesa v Stržiščah v Baški grapi. Danes se nekdanja širna polja izgubljajo v travnikih, praznik pa je vedno bolj živ.

 

Društvo Baška dediščina
GSM 041 601 248
drustvobaskadediscina@gmail.com
http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si/
 

< Ogled celotnega koledarja dogodkov