Projekt RDO Smaragdna pot

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoInvesting ESSR

 

Glavni cilji regionalne destinacijske organizacije Smaragdna pot:

  • povečanje prepoznavnosti Smaragdne poti kot privlačne turistične destinacije in s tem večanje konkretnega zanimanja za obisk;
  • povečati celotno turistično potrošnjo – ne zgolj skozi povečanje števila nočitev, temveč tudi dodatno na račun povečanja povprečne dnevne potrošnje turistov;
  •  izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Smaragdna pot skozi strategije diverzifikacije (in usmerjenost na tržne niše), diferenciacije ponudbe (raznolikost) in učinkovitega trženja (z velikim poudarkom na razvoju internega trga destinacije oziroma trženja za večje kroženje gostov znotraj destinacije);
  • razvoj kakovostne turistične ponudbe, po trajnostnih principih ter vodenje RDO v skladu s principi trajnostnega managementa.

Razpis je bil dejansko velika podpora k povezovanju turizma znotraj regije in združevanju ponudbe, saj smo se dosledno držali kriterija, da mora vsaka vsebina, vključena v projekt, presegati občinske meje. Vzpodbudili smo povezovanje med partnerji, skozi konkretne akcije dokazali, da je sodelovanje smiselno in da prinaša boljše rezultate, razvili vrsto širših regionalnih iniciativ in produktov, ki jih brez podpore razpisa ne bi bilo in izpeljali nekaj velikih, finančno zahtevnih akcij (prenove internetnih portalov, oglaševanje na podzemni železnici, produkcija promocijskega filma, …), ki sicer ne bi bile izvedljive.


Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo: info@lto-sotocje.si

Janko Humar, v.d. direktor

 

Naziv operacije: Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij - Projekt RDO Smaragdna pot

Naziv upravičenca: LTO Sotočje.

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: skupna vrednost projekta je bila 421.876,60 EUR (brez DDV), vrednost javnih virov financiranja je bila 250.210,72 EUR.

Datum začetka in konca operacije: 27. 5. 2011 – 15. 10. 2013.

Kontaktne osebe: Janko Humar, Mateja Leban.