Turistično društvo Podbrdo

TD Podbrdo deluje na območju dveh krajevnih skupnosti v zgornji Baški grapi. Prvotna želja po druženju je prerasla v organizacijo številnih dejavnosti: koncertov in športnih prireditev, v urejanje kraja in širše okolice, urejanje sprehajalnih poti in počivališč, postavljanje informacijskih tabel, počitniško letovanje otrok, silvestrovanje …

Od pomladi do jeseni Baška grapa privabi veliko izletnikov,kolesarjev in pohodnikov. Tudi v zimskem času so možnosti sprostitve inrekreacije številne. Prednjačita turno smučanje in plezanje po slapovih(grapa Kacenpoha).

Baškagrapa, ozka in globoka, na dnu katere se vije bistra Bača, nudineizčrpne možnosti za planinarjenje, za spoznavanje botaničnihposebnosti na Črni prsti in Rodici, slapov in sopoti pod Poreznom,kulturnozgodovinske in tehnične dediščine, povezane z železnico indogajanjem po 1. svetovni vojni. Vse to je spodbudilo prebivalce Baškegrape k organiziranemu delovanju.

V letu 1999 je začelo delovati Turistično društvo Podbrdo. Predsednik društva je postal Jože Dakskobler.

Zanimivoje, da so prebivalci Baške grape potomci tirolskih priseljencev iz 13.stoletja, kar se odraža v njihovem govoru, v ustnem izročilu inštevilnih nemških imenih in priimkih.

TD Podbrdo deluje naobmočju dveh krajevnih skupnosti v zgornji Baški grapi. Prvotna željapo druženju je prerasla v organizacijo številnih dejavnosti: koncertovin športnih prireditev, v urejanje kraja in širše okolice, urejanjesprehajalnih poti in počivališč, postavljanje informacijskih tabel,počitniško letovanje otrok, silvestrovanje …

Lotili so se tudi obsežnega in zahtevnega projekta Pot po stari meji,za katerega so tudi s pomočjo TZGP pridobili zagonska sredstvaMinistrstva za malo gospodarstvo in turizem. Gre za ureditevpohodniških in kolesarskih poti ter poti, ki bi omogočile terenskojahanje po starih mulatjerah, vojaških poteh, ki so speljane popobočjih Slatnika, Lajnarja, Vrha Bače, Črne prsti, Koble in Možica. Natej poti so številni ostanki stare rapalske meje (obmejni kamni,bunkerji, gorske vojašnice, podzemeljski rovi).

Od pomladi dojeseni Baška grapa privabi veliko izletnikov, kolesarjev in pohodnikov.Tudi v zimskem času so možnosti sprostitve in rekreacije številne.Prednjačita turno smučanje in plezanje po slapovih (grapa Kacenpoha).

AktivnostiTD v prihodnje so vezane predvsem na urejanje kraja. Urediti je trebapočivališče in parkirišče pri Kazincu pred Podbrdom, kjer bi postaviliinformacijsko tablo, klopi in mize, sanitarije ter informacijsko točko.Postaviti je treba smerokaze k naravnim znamenitostim in ureditisprehajalne poti ter pikniški prostor pri Ruscovem slapu. Praznik sv.Florjana v Oblokah, krajevni praznik v Podbrdu in praznovanje sv.Ožbolta v Stržišču bodo povezali v skupno prireditev, ki bo predstavilaetnologijo, kulinariko, kulturno in športno dogajanje v Baški grapi.Porajajo se ideje o slikarski koloniji, obnoviti želijo tudi nad 100let staro mlekarno. Predvsem pa veliko truda vlagajo v organizacijozahtevne gorskotekaške prireditve, Gorski maraton štirih občin.V ta projekt, ki vsako leto privabi veliko obiskovalcev, je vključenihše 18 društev iz štirih občin in že presega meje naše države.

Trudza lepši izgled Baške grape in bogatejše življenje na kulturnem teršportnem področju bo še naprej ostalo vodilo TD Podbrdo.

nazaj